Kontakt:

01.01.2011 00:00
Dj Šali:

0908 597 026

E-mail: michal.salata@centrum.sk